Biotoptag

Få naturen ind i byområderne og forøg den biologiske mangfoldighed.

Vi har et bredt udvalg af produkter, der er lette at anlægge og som bidrager med og understøtter biologisk mangfoldighed af plante- og dyrearter - også på tørre og vindudsatte steder. Veg Techs opbygninger har minimal vægt og er velafprøvede.

Et biotoptag har til formål at fremme den biologiske mangfoldighed med levesteder til insekter (pollinatorer), og i et vist omfang også fugle.Ud over de biologiske og æstetiske fordele mindskes afløbsmængden af regnvand fra taget, hvilket hjælper med til at forhindre overfyldte kloakker og oversvømmelse. Foto fra Koggen i Malmø. 

Referencer

Industriens Pension, København

Strandeng anlagt i 2010 på tagterrasse som afgrænsning til naboejendom, med Veg Tech's Sedum-Urt-Græs måtter og vilde urter som plugplanter.

Biotoptag

 

Koggen i Västra Hamnen

I August 2014 anlagde Veg Tech fem biotoptage på en nybygget ejendom i området Kappseglaren i Västra Hamnen i Malmø. Tagene er inddelt i farvetemaer. Man har desuden arbejdet med hjemmehørende arter fra kysterne langs Øresund. For at understøtte insekt- og fuglelivet er der anvendt dødt ved fra bøg og eg, stenopbygninger og insekthoteller.

 
 
 
 
Biotoptak Koggen
 

Veg Tech katalog

Se vor katalog

Kontakt os »

 NY Produktblad »


Fem forskellige biotoptag på Koggen i Malmø

Dødt træ som lokker insekter til

Insekthotel

 Se film fra Koggen i Västra Hamn »

Till toppen

Kreative løsninger siden 1987

Veg Tech A/S er markedsførende leverandør af vegetationsteknik. Vi tilbyder produkter til grønne tage, gårde, regnvandshåndtering, park og landskab. Vi har salgskontorer i Danmark, Sverige og Norge.