Grønne gårdmiljøer

Sikker opbygning med lav vægt og byggehøjde
Grå, golde byrum, gårdmiljøer, tag- og kælderdæk kan gøres grønne, uden at man behøver udlægge en halv meter jord eller mere. Med enkle, optimerede vegetationstekniske systemer kan man hurtigt forvandle betonørkener til grønne oaser. Forskellige former for beplantning kan etableres med minimal vægtbelastning og byggehøjde. Disse lave og lette systemopbygninger er ofte nødvendige for at få etableret vegetation på steder, hvor der er begrænset højde og bæreevne til rådighed.

Grønne miljøer forøger ejendomsværdien
Grønt miljø i høj kvalitet er en fordel for enhver ejendom. Særligt i tæt bebyggelse er der efterspørgsel på grønne udsigter og nærmiljøer. Sikring af en udbredt grøn struktur både i terræn og i højden er værdifuld, uanset om det sker som led i renovering og fortætning af eksisterende byområder eller ved nybyggeri.

Grønne gårdmiljøer

Grønne betondæk


1. Vegetation
Veg Tech har et stort udvalg af planter. Under hovedgruppen Park og Landskab finder du flere forskellige produkter, som kan bruges på Grønne Betondæk og på taghaver.

2. Letvægtsjord
Veg Techs letvægtsjord har en stor vandindholdsevne og er en del lettere end normal plantejord. Jorden er sammensat af naturlige komponenter.

3. Vandholdende lag - Grodan
Ved brug af lag af Grodan får opbygningen ekstra vandholdende evne. Opbygningen bliver også både lettere og tyndere, sammenlignet med en løsning baseret på ren jordopbygning.

4. Drænlag Nophadrain
Nophadrain drænlaget sikrer en god afvanding af opbygningen. Vores drænmåtter er CE-mærkede og godkendte som drænlag på taghaver og betondæk.

5. Rodbeskyttelse  - WSB 80
Med Nophadrain rodbeskyttelsesfolie beskyttes bygningen mod planternes rødder.

6. Tagmembran
Taghaver kan kun anlægges på tagmaterialer, som er egnede til formålet. Veg Tech leverer eller monterer ikke tagmembraner eller tagpap, men henviser til din lokale tagpapleverandør.

Veg Tech katalog

Se vor katalog

Kontakt os »

PDF Ikon Produktinformation / opbygning »


Vi tilbyder montage og anlæg af egne vegetationsløsninger. Vores montører er specialuddannede og overenskomstdækkede.

 

Till toppen

Kreative løsninger siden 1987

Veg Tech A/S er markedsførende leverandør af vegetationsteknik. Vi tilbyder produkter til grønne tage, gårde, regnvandshåndtering, park og landskab. Vi har salgskontorer i Danmark, Sverige og Norge.