Mos-Sedum tag

Veg Tech er din trygge og sikre leverandør af sedumtag!
 
 


Minimal vægt og byggehøjde
Veg Techs system til sedumtag tilbageholder og mindsker afvandingen med op til 50 %.Tagvegetationen baseres på en blanding af tørketålende sedum- og mosarter, hvilket giver opbygninger med minimal byggehøjde og vægt. Veg Techs sedumtag vejer ca. 50 kg/m² når det er vandmættet.

Fordele med Veg Techs sedumtage

                    

svenska växter Vækster til/fra det skandinaviske klima

Egna odlingar Produceret i det sydligste Sverige på højde med Hobro

Vindsäkrad Modstandskraftig mod vindbelastning.

Brandgodkänt Brandtestet i henhold til Broof(t2)

Erosionsskyddat skikt Erosionssikret

Erosionsskyddat skikt Formindsker afløb af regnvand fra taget 

Erosionsskyddat skikt Egne erfarne montører

 

Opbygning af  Veg Techs mos-sedum tag

Opbygning af  Veg Techs mos-sedum tagEkstra dræn 1-27°
rtf Udbudstekst for Mos-sedum 1-27° »
Taghældning: 1-27° 
Vægt: 50 kg/m²
Byggehøjde: 55 mm

1. 30 mm Xeroflor Mos-Sedummåtte
2. 10 mm VT-filt
3. Xerodræn

Opbygning af  Veg Techs mos-sedum tagSystem XMS 2-27°
rtf Udbudstekst for Mos-Sedum 2-27 »
Taghældning: 2-27° 
Vægt: 50 kg/m²
Byggehøjde: 40 mm

1. 30 mm Xeroflor Mos-Sedumåtte
2. 10 mm VT-filt 

 

Opbygning af  Veg Techs mos-sedum tagSystem XMS 0-4°

rtf Udbudstekst for Mos-Sedum 0-4 »

Taghældning: 0-4° 
Vægt: 50 kg/m²
Byggehøjde: 55 mm

1. 30 mm Xeroflor Mos-Sedummåtte
2. 25 mm ND 5+1

 

Sedum

Veg Techs sedummåtte avles i Småland i Sverige og består af 7-12 forskellige sedumarter. Artssammensætningen kommer til at variere efter den ydre påvirkning såsom klima, vejret i den aktuelle periode, og nedbør. 
Taget gødes bedst om foråret.

 

Se vor katalog

Kontakt os »

Dokumenter

tagvegetation. Produktinformation
sedum Montering af kantskinner og fodblik
sedum Drift og vedligehold af Sedumtag
sedum Montering af Sedumtag
sedum Brandgodkendelse Broof(t2)

Sedum vegetation
Opbygning af Mos-Sedum måtte: Planter og ca. 30 mm jord holdes sammen af et særdeles formfast og holdbart armeringsnet (Xeroflor) indvævet i en fiberdug.

Certifierad:

Cradle to cradle

Till toppen

Kreative løsninger siden 1987

Veg Tech A/S er markedsførende leverandør af vegetationsteknik. Vi tilbyder produkter til grønne tage, gårde, regnvandshåndtering, park og landskab. Vi har salgskontorer i Danmark, Sverige og Norge.