Sedum-Urt-Græs - Tøreng til tage

Sedum-Urt-Græs har generelt et mere vildtvoksende udtryk end den mere urbane og trimmede Mos-Sedum. Både vegetation og opbygning er højere, og opbygningen er derfor også tungere end Mos-sedum, men betydeligt lavere end et gammeldags græstørvstag.
Sedum-Urt-Græs opbygningen tilbageholder mere regnvand, og der opnås en større forsinkelse af regnvandet til kloaksystemet. Forholdet mellem urter og græs varierer over tid og afhænger af lokalklima, vejrlig, taghældning og tykkelsen af jordlaget.

 

Sedum-ört-grästak
Sedum-Urt-Græstag, efterår 2014.

Opbygning:
Taghældning 0-5
°:
Vægt 150 kg/m², Byggehøjde 140 mm, Vandholdende evne 80 l/m²
Taghældning 5-14°:
Vægt 150 kg/m², Byggehøjde 130 mm, Vandholdende evne 80 l/m²

Variabel vægt og byggehøjde:
Lagtykkelsen af tagjorden kan tilpasses den bærende konstruktion og det lokale klima, så den dimensionerende vandmættede væg kan varieres fra 80-190 kg/m² og byggehøjden fra 70-150 mm.

Større forsinkelse og fordampning af regnvand:
Tagjordens tykkelse har alt andet lige, betydning for, hvordan de etablerede urter klarer sig i tørengmåtten. Hvis konstruktionen tillader det, kan byggehøjden øges ved at øge vækstlagets tykkelse. Opbygningen får derved en større vandholdende evne, bedre renseeffekt af regnvand, og vegetationens rodsystem får mere plads til at udvikle sig.

Tørengmåtten kan også bruges i vejmiljøer, på skrænter og på betondæk.

Produkter som indgår:

Sedum-Urt-Græs måtterND 220, Grodan vandholdende lagRodspærrefolie 80, Tagjord, Kantskinne, Fodblik, HasoporTaggødning, Tagpap, TagbrøndslågDrypvanding

Tøreng
Till toppen

Kreative løsninger siden 1987

Veg Tech A/S er markedsførende leverandør af vegetationsteknik. Vi tilbyder produkter til grønne tage, gårde, regnvandshåndtering, park og landskab. Vi har salgskontorer i Danmark, Sverige og Norge.