Sedum-Urt-Græs

Sedum-Urt-Græs har generelt et mere vildtvoksende udtryk end den mere urbane og trimmede Mos-Sedum. Både vegetation og opbygning er højere, og opbygningen er derfor også tungere end Mos-sedum, men betydeligt lavere end et gammeldags græstørvstag.
Sedum-Urt-Græs opbygningen tilbageholder mere regnvand, og der opnås en større forsinkelse af regnvandet til kloaksystemet. Forholdet mellem urter og græs varierer over tid og afhænger af lokalklima, vejrlig, taghældning og tykkelsen af jordlaget.

 

Sedum-ört-grästak
Sedum-Urt-Græstag, efterår 2014.

Opbygning:
Taghældning 0-5
°: Vægt 130 kg/m², Byggehøjde 120 mm
Taghældning 5-14°: Vægt 130 kg/m², Byggehøjde 110 mm

Produkter som indgår:

Sedum-urt-græsmåtter

Nophadrain 220

Grodan - vandholdende lag

Rodspærrefolie 80

Tagjord

Kantskinne

Fodblik

Hasopor

Taggødning

Tagpap

Tagbrøndslåg

Drypvanding

Till toppen
Veg Tech A/S er markedsførende leverandør af vegetationsteknik. Vi tilbyder produkter til grønne tage, gårde, regnvandshåndtering, park og landskab. Vi har salgskontorer i Danmark, Sverige og Norge.