Holdbare grønne tage og facader

Artikel fra tillægget ”Den Grønne By” til Politiken d. 6. oktober 2017 om vigtige forhold ved anlæg og drift af grønne tage og facader.

Selvom der bygges meget i København i disse år, bliver bybilledet på mange måder grønnere. Siden Veg Tech rullede sine første lette, grønne tage ud i 90´erne, er der sket en rivende udvikling inden for begrønning af såvel nybyggeri som renovering.
Fra at være en type tagdækning, primært knyttet til ældre bjælkesommerhuse, fik grønne tage godt tag i de mest progressive og fremsynede arkitekter, for i midten af 00´erne at indgå som
et af flere vegetationsbaserede tiltag i den kommunale klimatilpasning. På det senere er bygherrer begyndt at fokusere på at sikre en høj bæredygtig profil af deres ejendomme, og her bidrager de grønne tage også, både i miljøregnskabet og som et meget synligt tiltag.

Læs mere »

Till toppen

Kreative løsninger siden 1987

Veg Tech A/S er markedsførende leverandør af vegetationsteknik. Vi tilbyder produkter til grønne tage, gårde, regnvandshåndtering, park og landskab. Vi har salgskontorer i Danmark, Sverige og Norge.