Park og landskab

I Veg Tech Park og Landskab finder du mange forskellige planteprodukter. Alt fra præfabrikerede eng- og staudemåtter til planter og frø. Størstedelen af vores produkter produceres på vores arealer i Småland på højde med Aalborg, men vi samarbejder også med andre leverandører. Personalet i vores produktion er dækket af gældende overenskomst (kollektivaftale).

Timjanmatta odlad i Småland

Engvegetation, Planter til jord, Staude- og buskmåtter, kantskinner, Grønne skærme,Vegetation i trafikmiljøet, Pellepladen, Kokosnet, Ukrudtsdug

Veg Tech katalog

Se vor katalog

Kontakt os »

Vi tilbyder montage og anlæg af egne vegetationsløsninger. Vores montører er specialuddannede og overenskomstdækkede.

Till toppen

Kreative løsninger siden 1987

Veg Tech A/S er markedsførende leverandør af vegetationsteknik. Vi tilbyder produkter til grønne tage, gårde, regnvandshåndtering, park og landskab. Vi har salgskontorer i Danmark, Sverige og Norge.