Engvegetation

Hvor anvendes engvegetation?
Engvegetation kan lægges på tørre og magre vejskråninger, i fugtige områder og på overrislingsområder eller i park- og havemiljøer.
Engvegetation kan indgå som større områder i infrastrukturprojekter eller blot udgøre en lille del af en have. Du finder vores engvegetation ved skoler, i boligområder, på golfbaner, i byparker og i trafikmiljøet.

FredericiaC bredmåtte

Færdige engmåtter (4500m²) i Fredericia C, ny bydel 2010.

Høj kvalitet
Vi baserer vores produktion på frømateriale af høj kvalitet fra Skandinavien og engvegetation er egnet til danske forhold. Vores brede sortiment af forskellige engmåtter, planter og frø gør, at du kan sammensætte en eng, som passer til de fleste jordbunds- og klimaforhold.

Flere fordele ved engvegetation

Veg Tech Ved hjælp af vores engvegetationssystem kan man skabe smukke områder i bymiljøet, eller et naturligt miljø kan hurtigt genskabes efter et evt. indgreb. 
Veg Tech Enge er meget varierede, farverige og stimulerende og bliver hurtigt et positivt indslag i mange forskellige miljøer.
Ängar Den enkle og billige pleje, som er forbundet med en eng, gør den til et meget fordelagtigt alternativ til græsplænen, som kræver kontinuerlig og energikrævende pleje.
Veg Tech Engvegetation skaber en naturlig biotop, som tiltrækker fx sommerfugle, bier, humlebier og fugle.

Flere muligheder
Der findes forskellige måder at anlægge en eng på, afhængigt af hvor hurtigt man vil opnå en færdig eng, og hvor meget pleje man vil acceptere i etableringsfasen.

Veg Tech katalog

Se vor katalog

Kontakt os »

 Produktinformation og pleje »

Eng på skrænt 
Eng på vejskråning - anlagt med frø og urteplugplanter.

Fuktäng anlagd med färdiga ängsmattor
Fugtig eng anlagt med færdige engmåtter. Overfladen benyttes som nedsivningsområde for regnvand.

Eng ved Hammerby
Eng ved Hammerby Sjöstad. 


Till toppen

Kreative løsninger siden 1987

Veg Tech A/S er markedsførende leverandør af vegetationsteknik. Vi tilbyder produkter til grønne tage, gårde, regnvandshåndtering, park og landskab. Vi har salgskontorer i Danmark, Sverige og Norge.