Engfrø

Frø til alle typer af miljøer
Veg Tech har engfrøblandinger, som egner sig til forskellige jordtyper og miljøer. Vi arbejder med frø af høj kvalitet og hovedparten af frømaterialet er af skandinavisk oprindelse. Engfrø egner sig til både store og små arealer.

Etablering af en eng fra frø tager længere tid end hvis man anlægger færdige engmåtter eller udplanter urteplugplanter. Det første år skal man ikke forvente en tæt og rig blomstring. Men allerede andet år ser engen mere tæt ud og blomstrer mere.

Man kan også kombinere engfrø og urteplugplanter. Plugplanterne blomstrer allerede første år og de giver dig mulighed for at sammensætte præcist de arter, som du vil have eller supplere engfrøblandingen med arter som måske ikke findes i den. Normalt sættes plugplanter i grupper eller øer i den frøsåede eng. Et andet alternativ til en hurtigere etablering af engen med rig blomstring er, at iblande en portion Blomsterengfrø når man sår. Blomsterengfrøblanding indeholder et antal etårige arter som fint komplementerer de andre blandinger.

Produktfakta:

6701 - Alm. til tør jord
Universaleng der egner sig til flere forskellige miljøer.

6702 - Fugtig til våd jord
Velegnet til fugtig og våd jord. Fx ved søbredder og ved damme.

6703 - Tør mager kalkrig jord
Passer til jord med højt pH.

6704 - Tør nærings- og kalkfattig jord
Blandningen passer til lette jorde med lavt pH.

6705 - Universalblanding 
Indeholder de mest almindelige græsser og noget færre blomstrende urter end de øvrige blandinger. Velegnet til større arealer med varierende jordbund. 

6708 - Vejrabatblanding
Egnet til alle typer jord. Blandingen indeholder flere tørketålende arter, og arter, der blomstrer i klare farver.

6710 - Skyggeblandning
Egnet til jord med normal fugtighed på arealer med halv- til helskygge.

6711 - Strandeng med græsser
Til etablering af strandeng på arealer hvor der stilles store krav til tålsomheden overfor tørke, vind og saltpåvirkning.

6712 - Hurtigetablerende mod erosion
Velegnet til skrænter.
 
6801 - Blomsterengfrøblanding
En frøblanding af 1-årige blomster. Kan også bruges i kombination med vores øvrige engfrøblandinger.

Læs i kataloget for at se artssammensætningerne for hver frøblanding »

Till toppen

Kreative løsninger siden 1987

Veg Tech A/S er markedsførende leverandør af vegetationsteknik. Vi tilbyder produkter til grønne tage, gårde, regnvandshåndtering, park og landskab. Vi har salgskontorer i Danmark, Sverige og Norge.