Færdig eng

Enkelt og hurtigt
På steder hvor man hurtigt ønsker at etablere en engbeplantning er Færdig Eng det bedste alternativ. Engmåtten har ved levering allerede en veletableret engvegetation af blandede urter og græsser. Engplanterne etableres i et 3-4 cm tyndt jordlag. Bunden af måtten er forstærket med et armeringsnet af kokosfibre. Armeringen gør måtten let at håndtere og giver modstandsdygtighed overfor erosion. Da planterne i måtten er færdigudviklede rodfæster den sig hurtigt efter levering og binder underlaget. Engmåtten er effektiv erosionsbeskyttelse på fx skrænter.

Produktfakta

Nordisk eng
Engmåtter som egner sig til normal og tør jord. Den indeholder en bred artssammensætning, som gør den tilpasningsdygtig til lokale forhold. Efter en årrække kommer de planter, der passer bedst til forholdene på stedet til at dominere.

Svenskängsmattor

Urter: røllike, liden klokke, smalbladet klokke, alm. knopurt, knoldet mjødurt, gul snerre, smalbladet høgeurt, prikbladet perikon, alm. blåhat, stivhåret borst, hvid okseøje - tidlig og sen, alm. torskemund, alm. kællingetand, dunet vejbred, hulkronet kodriver, bidende ranunkel, alm. rødknæ, kornet stenbræk, alm. tjærenellike, alm. klinte, kornblomst, kornvalmue, hvidkløver. Græsser: alm. hvene, vellugtende guldaks, kamgræs, rød svingel, fåre-svingel, dunet havre.*


Fugtig eng

Egner sig til LAR- og infiltrationsanlæg og overrislings overflader samt ved diger og fugtige zoner omkring søer. Fuktsängsmattor

Urter: nyse-røllike, alm. angelika, engkabeleje, engkarse, hamp-hjortetrøst, alm. mjødurt, eng-nellikerod, kantet perikon, trævlekrone, alm. fredløs, alm. kattehale, alm. brunelle, bidende ranunkel, dag-pragtstjerne, hyldebladet baldrian, engblomme, hvidkløver. Græsser: eng-rævehale, alm. hjertegræs, kamgræs, mosebunke, engsvingel, rød svingel, blåtop. *


Salttolerant eng

Egner sig på tørre jorde, fx i rundkørsler og helleanlæg hvor saltpåvirkning forekommer, samt på arealer nær havet.

Salttålig ängUrter: røllike, engelskgræs, bakke-nellike, håret høgeurt, gul snerre, alm. torskemund, alm. kællingetand, alm. rødknæ, strand-vejbred, alm. sølv-potentil, vårpotentil, strand-limurt, læge-ærenpris, sølv-ærenpris, alm. stedmoderblomst, hvidkløver. Græsser: fåre-svingel, alm. hvene. *


* Med forbehold for årsvariation og at lokaleforhold har stor indflydelse på artsfordelingen.

Veg Tech katalog

Se vor katalog

Kontakt os »

 

 Produktinformation »

Ängsmattor
Fakta: 

Mål: 1 × 0,8 meter
Leverance: EUR-paller
Antal pr. palle: 20 stk./ palle = 16 m²
Vægt fuld palle: 650 kg


Vi tilbyder montage og anlæg af egne vegetationsløsninger. Vores montører er specialuddannede og overenskomstdækkede.

Till toppen

Kreative løsninger siden 1987

Veg Tech A/S er markedsførende leverandør af vegetationsteknik. Vi tilbyder produkter til grønne tage, gårde, regnvandshåndtering, park og landskab. Vi har salgskontorer i Danmark, Sverige og Norge.