Urteplugplanter

Veg Tech har skandinaviens største produktion af vilde urter og blomster. Frø og moderplanter til vores urteplugplanter er af provenienser fra det sydlige Sverige og dermed tilpasset det danske klima. I vores sortiment af urteplugplanter findes kun arter, der er naturligt hjemmehørende i Danmark. Vær opmærksom på at nogle arter er mere udbredte end andre. 

Med urteplugplanter kan naturnære plantesamfund og biotoper skabes, genskabes eller understøttes. Man kan komponere sammensætninger til de fleste jordbunds- og vækstforhold fra tørre stejle skrænter til fugtige lavninger. Vegetation i nærheden af tætbebyggede områder tiltrækker dyr som fx sommerfugle og bier.

Vi anbefaler at kombinere urteplugplantningen med såning for at arealet hurtigt vokser til med et jævnere og mere naturligt resultat. Mikroklimaet på etableringsarealet forbedres, og forekomsten af frøukrudt mindskes.

Örtpluggplantor

Urteplugplanterne leveres i bakker med 40 planter - pottevolumen 93 cm³ per plante.


Anbefalet plantetæthed

5-10 planter/m² ved kombination med frø.
15-20 planter/m² ved etablering kun med urteplugplanter.


Jordbundsforhold

Man opnår det bedste resultat ved at etablere plugplanter på nærringsfattige jorde som er fri for flerårig ukrudt som fx kvikgræs og agertidsler.

Udplantningstidspunkt
Plantering af urteplugplanter kan foretages i perioden april-oktober.

Pleje
Arealet bør slås engang om året i august-september måned.

Levering
Planterne leveres i bakker med 40 planter - pottevolumen 93 cm³ per plante.
Phragmites australis (tagrør) er en undtagelse - her er pottevolumen 150 cm³. Tagrør leveres i specialbakker med 24 planter per bakke.


 
 
Till toppen

Kreative løsninger siden 1987

Veg Tech A/S er markedsførende leverandør af vegetationsteknik. Vi tilbyder produkter til grønne tage, gårde, regnvandshåndtering, park og landskab. Vi har salgskontorer i Danmark, Sverige og Norge.