Støjværn

Grønt støjværn
Den grønne skærm er beplantet med Efeu som bibeholder sine blade året rundt. Bladmassen mindsker reflektion af uønsket lyd og giver en effektiv støjdæmpning eksempelvis ved veje og jernbaner samt i tæt bebyggelse. Den mest effektive støjdæmpning fås hvis Mobilane skærmen kombineres med en tungere konstruktion, som f.eks en mur eller et plankeværk og man opnår lydabsorbering med det samme grundet bladmassen. Der er vel ikke tvivl om at det er mere tiltalende at kigge på et grønt og levende støjværn end f.eks. en grå betonmur.

 

Vegetation i trafikmiljöer

Veg Tech katalog

Se vor katalog

Kontakt os »

Bullerskydd
Før: Grønne skærme plantes som værn mod støj.

p Produktinformation »
p Montering »

Bullerskydd
EFTER: Et år efter plantning

Till toppen

Kreative løsninger siden 1987

Veg Tech A/S er markedsførende leverandør af vegetationsteknik. Vi tilbyder produkter til grønne tage, gårde, regnvandshåndtering, park og landskab. Vi har salgskontorer i Danmark, Sverige og Norge.