Planter til jord

Veg Tech har skandinaviens største produktion af vilde urter og blomster. Med vores planteringsystemer og brede sortiment af urteplugplanter kan du skabe, genskabe og bevare naturlige miljøer.

Lad en del af miljøet omforme til en vild og naturlig eng. Med hjælp fra vores urteplugplanter kan et naturligt miljø hurtigt skabes. Vore urteplugplanter kommer fra 1. klasses frømateriale og engen får en rig og fin blomstring i en stor del at året med et minimum af indsats, når man f.eks. kombinerer frøsåning af eng med plugplanterne.

Vort brede sortiment betyder at man kan sammensætte en artsliste af plugplanter som passer til de fleste jordbundsforhold - fra tørre og stejle skråninger til fugtige og lavtliggende områder. Vegetation i tætbebyggede områder vil også lokke f.eks. sommerfugle og humlebier til sig.  

Brudbröd
Planterne leveres i bakker med 40 planter - pottevolumen 93 cm³ per plante.

Jordbundsforhold
Man opnår det bedste resultat ved at etablere plugplanter på nærringsfattige jorde som er fri for flerårig ukrudt som f.eks kvikgræs og agertidsler.

Udplantningstidspunkt
Plantering af urteplugplanter kan foretages i perioden april-oktober.Pluggplantor

Levering
Planterne leveres i bakker med 40 planter - pottevolumen 93 cm³ per plante.
Phragmites australis (tagrør) er en undtagelse - her er pottevolumen 150 cm³. Tagrør leveres i specialbakker med 24 planter per bakke.

Pleje
Arealet bør slås engang om året i august måned. 

Anvendelse:

b Parker            b Omkring skoler      b Urbanisering
b Golfbaner       b Parkeringspladser
b Skovsbryn      b Strande                 b Veje og rundkørsle
b Under træer   b Haven                    b Dam skråninger

 

 

Till toppen

Kreative løsninger siden 1987

Veg Tech A/S er markedsførende leverandør af vegetationsteknik. Vi tilbyder produkter til grønne tage, gårde, regnvandshåndtering, park og landskab. Vi har salgskontorer i Danmark, Sverige og Norge.