Mos-Sedum i trafikken

Mos-Sedum til midterrabatter og rundkørsler
Mos-Sedumvegetation er ekstremt tørketålende og trives derfor godt i det til tider meget tørre trafikmiljø. Mos-Sedum vegetation tåler derimod kun begrænsede mængder salt og slitage. Den skal derfor ikke anvendes på områder hvor den udsættes for for store mængder salt eller på områder hvor den udsættes for slidtage fra biler, snerydningsmaskinel. Mos-sedum kan med fordel omgives af en zone med eksempelvis stensætning nærmest kørebanen for at beskytte de mest udsatte partier.

De præfabrikerade Xeroflor Mos-Sedummåtter er lette at lægge og et tæt vegetationsdække opnås hurtigt. Disse vegetationsmåtter er de samme som anvendes til tagvegetation. Det er meget vigtigt at sedummåtterne anlægges på et veldrænet underlag for at forhindre ukrudt i at etablere sig. Det er også en fordel hvis arealet har en svag hældning så overskudsvand let kan dræne væk.

Veg Tech katalog

Se vor katalog

Kontakt os »


 Produktinformation »
 Montering »

Sedumvegetation
Sedumvegetationen ligger beskyttet af en lav stenmur.


Sedummåtte i midterrabat.

 Montering af mos-sedum i trafikmiljø »
 Pleje af mos-sedum i trafikmiljø »

Till toppen

Kreative løsninger siden 1987

Veg Tech A/S er markedsførende leverandør af vegetationsteknik. Vi tilbyder produkter til grønne tage, gårde, regnvandshåndtering, park og landskab. Vi har salgskontorer i Danmark, Sverige og Norge.