Droppbevattning

En kompletterande droppbevattning kan minska skötselbehovet och är en god investering till sedumtaket.

Genom att tillföra vatten håller takvegetationen en jämnare standard . Speciellt gäller detta på branta takytor med vind- och solutsatta lägen.

Droppbevattningen ligger dolt i takvegetationens uppbyggnad och läggs direkt på det fukthållande lagret under vegetationsmattorna och fästs med vanliga stripes/buntband. Droppslangen placeras högst uppe i nock på byggnaden och fortsätter med matarslang utmed ena kanten av takytan. Slangen kan kopplas till en vanlig trädgårdsslang i vattenutkastet.

Hör av dig till Veg Tech för offert.

Produktdata

Art. nr9–14120 Droppslang
9-14121 Matarslang
Tykkelse12 mm

Droppbevattning


En kompletterande droppbevattning kan minska skötselbehovet och är en god investering till sedumtaket.

Genom att tillföra vatten håller takvegetationen en jämnare standard . Speciellt gäller detta på branta takytor med vind- och solutsatta lägen.

Droppbevattningen ligger dolt i takvegetationens uppbyggnad och läggs direkt på det fukthållande lagret under vegetationsmattorna och fästs med vanliga stripes/buntband. Droppslangen placeras högst uppe i nock på byggnaden och fortsätter med matarslang utmed ena kanten av takytan. Slangen kan kopplas till en vanlig trädgårdsslang i vattenutkastet.

Hör av dig till Veg Tech för offert.

Produktdata

Art. nr9–14120 Droppslang
9-14121 Matarslang
Tykkelse12 mm