EPD – til bæredygtigt byggeri

En EPD (Environmental Product Declaration eller miljøvaredeklaration, som det hedder på dansk) er et vigtigt værktøj til bæredygtigt byggeri, der i stigende grad efterspørges. Den indeholder objektiv og gennemsigtig information om en byggevares miljøpåvirkning gennem hele dets livscyklus, en såkaldt livscyklusvurdering – LCA (Life Cycle Assessment) EPD’er er nu tilgængelige for Veg Tech Sedumtag! Veg […]

Drypvanding

Komplettering med drypvanding kan mindste plejebehovet! Sedum og mosser klarer ret lange perioder uden vand, men ved at tilføre vand holder tagvegetationen en mere ensartet standard, særligt ved vanding under lange tørkeperioder forår og højsommer. Dette gælder specielt på stejle tage og tagflader, der er vind- og soleksponerede. MontageDrypvanding er enkel at montere, samtidig med […]

Biokul – klimavenlig nyhed

Vegetationen i vores byer har ofte svære vilkår. Tilsætning af biokul i vækstlaget giver jordforbedrende egenskaber, som er særligt vigtige for vegetationen i de urbane miljøer. Samtidig bidrager biokul til at binde CO2 og sænke udslippet heraf. Bæredygtige produkter, som binder CO2, bidrager til en grønnere og mere behagelig by.Veg Tech tilbyder vegetationsløsninger i høj […]

Projektering – grønne gårdmiljøer

Her har vi samlet de dokumenter som kan være relevante i forbindelse med planlægning og udformning af grønne baggårde og taghaver. Kontakt os for hjælp til udbudstekster! Montage og pleje Øvrige dokumenter OPBYGNING Græs og engarealerDette er en af de mest almindelige opbygninger til grønne områder på tage og på betondæk. 1. Letvægtsjord 150 mm2. […]

Grønne gårdmiljøer

Takträdgård

En smuk og velfungerende taghave kræver en sikker opbygning med rodspærre, holdbart dræn og velgennemtænkt opbygning og sammensætning af både vækstlag og planter. En baggård eller taghave kan ikke helt erstatte et naturligt grønt areal i jordniveau. Men med god planlægning kan der skabes grønne miljøer, der kan bidrage til rekreation, biologisk diversitet og en […]

Biotoptage

Biotoptag Foajén

Anlæg af natur i den tætte by Vi har et stort udvalg af planter/plantemåtter, der er lette at anlægge, og som bidrager med og understøtter et varieret plante- og dyreliv – også på tørre og vindudsatte steder. Veg Techs opbygninger har minimal vægt og er velafprøvede. Et biotoptag har til formål at fremme den biologiske […]

Projektering Sedum-Urt-Græs/Tøreng på tage

Her har vi samlet de dokumenter, der kan understøtte planlægning og udførelse af Tøreng til tage. Kontakt os vedr. tilpasning af udbudstekster! Montering og drift Udbudstekst OPBYGNING Sedum-Urt-Græs/Tøreng til tage 0-5° Taghældning 0-5° Vægt vandmættet: 130-190 kg/m²Vandholdende evne: 65-100 l/m²Byggehøjde: 120-150 mm 1. Tørengsmåtte – 30 mm2. Veg Tech tagjord minst 40 mm3. Grodan TT 100/40 – […]

Sedum-Urt-Græs/Tøreng på tage

Sedum-Urt-Græs/Tøreng

Vilde urter på tagetSedum-Urt-Græs har generelt et mere vildtvoksende udtryk end den mere urbane og trimmede sedum. Både vegetation og opbygning er højere, og opbygningen er derfor også tungere end sedum, men betydeligt lettere end et gammeldags græstørvstag. Sedum-Urt-Græs opbygningen tilbageholder mere regnvand, og der opnås en større forsinkelse af regnvandet til kloaksystemet. Fordele Hurtigt […]

Projektering – Sedum

Her har vi samlet de dokumenter, der kan understøtte planlægning og udførelse af sedumtage.Brochurer og vejledning til drift og vedligehold ligger under download.Kontakt os vedr. tilpasning af udbudstekster! Udbudstekster Montage & Pleje Opbygning sedumtag Veg Tech XMS sedumtag 1-27°Taghældning: 1-27° 1. Veg Techs sedummåtte – 30 mm2. VT-filt – 10 mm3. Xerodræn VT17 – 17 […]

Sedumtage

Sedumtak Hammarspark Limhamn

Vi bygger klimavenlige grønne tage med BIOKUL. Fordele Minimal vægt og byggehøjdeVeg Techs sedumtage tilbageholder og mindsker afvandingen med op til 50%. Tagvegetationen består af en blanding af tørketålende sedumarter, hvilket muliggør opbygninger med minimal byggehøjde og vægt. Veg Techs sedumtage vejer maksimalt 50 kg/m², når de er vandmættede og kan anlægges på taghældninger op […]

Arter urteplugs A-Ø

Planterne leveres i bakker á 40 stk. med et fuld udviklet rodvolumen på 93 cm³. Rodklumpen er 9 cm dyb og 4 cm i diameter. Anbefalet plantetæthed:8-16 planter/m² ved etablering med urteplugs.

Arter maxiplug A-Ø

Planterne leveres i bakker á 6 stk. med et rodvolumen på 1-1,3 liter. Maxiplugplantens rodsystem er 20 cm dybt og 11 cm i diameter. Etableret i kokosfiber. Anbefalet plantetæthed: 2 stk planter/m² ved etablering af kraftigt voksende arter som tagrør, rørgræs etc.3-5 planter/m² ved etablering med øvrige arter.

Flydeøer

Flydende bredmåtter rodgardin underlag og bredmåtte

Flydeøer kan blive værdifulde biotoper for mange planter og dyr, herunder yngleplads for jordrugende vandfugle, som kan have deres rede i fred for ræve mv.  Plantevalget på Veg Techs flydeøer kan tilpasses det aktuelle vandmiljø. Hvordan virker det Oversiden af flydeøen består af Veg Techs bredmåtte, som består af kokosfibre tilplantet med hjemmehørende sumpplanter, Bredmåtten […]

Fugeng

Fuktängsmatta från Veg Tech

Egner sig til udlægning i LAR-anlæg og overrislingsområder samt i grøfter og fugtige zoner omkring søer. Fugtengmåtten er baseret på engfrøblanding 6702. Produktdata Mål: 1 × 0,8 mLevering: Leveres på EUR-pallePallestørrelse: ca. 20 måtter = 16 m² Vægt fuld palle: ca. 650 kg Download

Urteplugplanter – vand

Örtplugg i vattenmiljöer

Mange arter til naturlige miljøerVeg Tech har et stort sortiment af urteplugs til forskellige typer af vandmiljøer. I vores sortiment af urteplugs findes kun arter, der er naturligt hjemmehørende i Danmark. Vær opmærksom på, at nogle arter er mere udbredte end andre. PlantningDet er vigtigt, at hver art placeres rigtigt i forhold til middelvandstanden. I […]

Maxiplugplanter

Maxipluggplantor i damm

Unik og robust planteformatMaxiplugplanter er dyrket i kokosfiber. Planten etablerer sig hurtigt, selv i relativt udsatte vandmiljøer. Der findes et stort udvalg af arter. Mindsker risiko for algevækstRisikoen for algeopblomstring nedsættes ved brug af Veg Tech’s maxiplugplanter. Dyrkningsmediet i kokos gør, at der ikke tilføres unødig jord med næringsstoffer til vandmiljøet. Plantens størrelse og veludviklede […]

Bredrulle

Bredrulle anläggs i kanaler och dammar

Bredrullen er en præfabrikeret “planteslange” med forskellige sump og fugtzoneplanter. Planterne som dyrkes i en tæt rulle af kokosfibre, har et veletableret rodsystem, som gør dem egnede til etablering på udsatte steder med bølger eller strømmende vand. Bredrullen indeholder ikke jord – kun kokosfibre. Dette sikrer, at vandet ikke tilføres unødig næring. Rullen er let […]

Bredmåtte

Bredmåtter

Færdige bredmåtter i løbende meterBredmåtten er en præfabrikeret vegetationsmåtte med forskellige blandinger af bred- og vandzoneplanter. Planterne er dyrket i en stærk kokosmåtte. De veludviklede og veletablerede planter samt den armerede kokosmåtte sikrer, at bredmåtten kan etablere sig på udsatte steder med bølgepåvirkning og strømmende vand. Bredmåtten indeholder ingen jord, planterne vokser direkte i kokosmåtten. […]

Erosionssikring – kokosnet

kokosnät erosionsskyddar slänter

Holdbare skrænter med kokosnetErosoionsproblemer kan opstå på forskellige steder, f.ex. vejskrænter, lydmure og steder med vandpåvirkning. Ved at kombinere kokosnet og planter kan erosion effektivt begrænses. Vegetationen plantes gennem kokosnettet. Anvendes desuden som erosionssikring ved såning. Produktfordele Nettet giver effektiv erosionssikring. Kokosnet støtter planterne, der hvor de har svært ved at få fæste. Kan anvendes […]

Urteplugs i vejmiljøer

Örtpluggplantor i trafikmiljöer

Komponér selv artssammensætningenPlantning af urteplugplanter (urteplugs) giver god mulighed for at udvælge arter, der passer til de lokale vækstforhold. Med en korrekt opbygning og et gennemtænkt plantevalg, kan der anlægges en langtidsholdbar løsning, med lavt plejebehov. For at få vegetationen til at dække arealet, og for at mindske ukrudt, plantes 15-20 plugplanter/m². Veg Tech har […]

Urteplugs til eng

Örtpluggplantering Veg Tech

Komponér din egen eng med urteplugplanter. Vi producerer godt 100 hjemmehørende arter, som passer til forskellige jordtyper. Vi anbefaler at kombinere plugplanter med udsåning af engfrø. Denne metode gør, at arealet hurtigt vokser til og giver et autentisk udtryk. Mikroklimaet på arealet forbedres, og forekomsten af frøukrudt formindskes.   Fordele Høj kvalitet af sydsvenske planter […]

Planteudstyr

Planteringssystem till örtplugg

Til en hurtig og rationel plantning af urteplugs kan der med fordel benyttes et planterør med sele. Det består af et planterør og en sele hvor bakken med urteplugs kan hænge. Der kan plantes ca. 150-200 stk/t. Produktdata Sele med bakkeholderArtikelnr: 8-12001 Planterør 55 mmArtikelnr: 9-12003 Planterør 63 mmArtikelnr: 9-12004 GødningsposeArtikelnr: 9-12005 Ekstra bakkeholderArtikelnr: 9-12006 Download

Duckbill – produkter

Förankring av rotklump Förpackning innehåller:3 jordankare1 st sele1 st bandspännare RBKS40Artnr: 9-12221Vajerlängd: 50 cmAnvänds till: Träd upp till st.o.f. 14/16, Solitär upp till 300 cmDrivstål: DS40 RBKS68Artnr: 9-12222Vajerlängd: 80 cmAnvänds till: Träd upp till st.o.f. 20/25, Solitär upp till 450 cmDrivstål: DS68Mekaniskt drivstål: PDS6814 RBKS88Artnr: 9-12223Vajerlängd: 100 cmAnvänds till: Träd upp till st.o.f. 40/45, Solitär […]

Duckbill fastgørelse af træer på betondæk og taghaver

Plantera träd med Duckbill

Træforankringssystemet Duckbill® FOS er en hurtig og sikker løsning til montage på betondæk og på taghaver. Roden forankres med en sele som fæstes med tre sjækler i armeringsnet i betonfundamentet. Produktfordele Ingen dele over jorden Enkel montage Træet står stabilt og sikkert Træets rødder støttes Mindre risiko for hærværk Ingen efterarbejde Modeller Duckbill FOS40 »Duckbill […]

Pellepladen – armering

Pelleplatta markarmerar gångstråk vid Horns kyrka

Multifunktionel belægningEt populært og praktiskt produkt der kan anvendes i flere forskellige sammenhænge. Pellepladen er en jordarmering der tåler biltrafik og har dobbelt så høj gennemstrøming af vand, sammenlignet med traditionel græsarmeret beton. Den har en stabil flade der gør, at sporkørsel, pytter og huller mindskes. Det patenterede låsesystem gør pladen sikker og fejevenlig. Pellepladen […]

Sedum på jord og stendiger

Sedum i rondell

Veg Techs sedummåtter/bakker er egenproducerede og indeholder 7-12 forskellige sedumarter/sorter og biokul i vækstlaget. Færdigproducerede sedummåtter/bakker kan monteres både på jord og på f.eks. stendiger. De er tørketolerante og kan endog anlægges i vejmiljøer. Fordele Sedum er tørketolerant Monteres enkelt Minimal pleje Syner færdigt straks efter anlæg Produktdata Sedummåtte med biokul Art nr: 2-12087Sedumbakke med […]

Grønne skærme

Grønne skærme

Færdige grønne skærme giver tæt og grøn afskærmning fra dag ét. Mobilane grønne skærme, der forhandles af Veg Tech, anvendes f.eks. som skel i nybyggede områder, til at skabe afgrænsninger, og ruminddelinger i haver, og parker og til udskiftning af randbeplantning. Der er også mulighed for, at sætte grønne skærme i plantekasser/modulkrukker på en tagterrasse […]