Biokul – klimavenlig nyhed

Biokul – klimavenlig nyhed

Vegetationen i vores byer har ofte svære vilkår. Tilsætning af biokul i vækstlaget giver jordforbedrende egenskaber, som er særligt vigtige for vegetationen i de urbane miljøer. Samtidig bidrager biokul til at binde CO2 og sænke udslippet heraf.

Bæredygtige produkter, som binder CO2, bidrager til en grønnere og mere behagelig by.
Veg Tech tilbyder vegetationsløsninger i høj kvalitet til grønne tage der indeholder biokul. Efter vi har gennemført prøveproduktioner med positivt resultat, indførte vi i foråret 2020 biokul som en standardkomponent i vores produktion af både Veg Tech sedummåtter og Veg Tech sedumbakker.

Fordele med biokul i vækstlaget

  • Forbedret vandholdende evne
  • Forbedret næringsholdende evne
  • Forbedret jordstruktur med øget ilttilførsel
  • Øget mikrobiel aktivitet
  • Modvirker kompaktering
  • Biokul udgør en mulig CO2 reduktion


Biokul bidrager til at optimere gødningsoptaget. Næringsstofferne lagres i vækstlaget, indtil vegetationen optager dem. Det mindsker risikoen for næringslækage.

Egen produktion af biokul
Veg Tech har investeret i en pyrolyse-ovn, som både producerer fossilfri varme til vores væksthuse og kontorer og leverer et høj kvalitets restprodukt, i form af biokul, som stammer fra den lokale skovindustri. Denne satsning er et led i vores ambition om, at bidrage til en holdbar udvikling og har kvalificeret Veg Tech til Klimatklivet.

Udvikling i rasende tempo
Biokul bidrager til klimaforbedring og har en klar plads i fremtidens urbane miljøer. Forskningen går stærkt. Vi indgår i flere netværk, hvor udvikling og vidensdeling er i fokus. Vi deltager også i Vinnovas biokulprojekt Rest-till-bäst.

biokol Veg Tech

Hvad er biokul?
Biokul er et langtidsstabilt organisk materiale rigt på kulstof og mineraler dannet ved pyrolyse. Iblanding af biokul i substratet indebærer flere jordforbedrende egenskaber, der er særligt vigtige for grønne områder i bymiljøer. Derudover opnås en kulstoflagring, der binder kulstof, som ellers ville være afgivet som kuldioxid til atmosfæren.

Biokul er klassificeret som et NET 
År 2018 klassificeredes biokul som et ”Negative Emission Technology” (negativ udslipssteknik) af IPCC. Det er teknikker, som anvendes med det formål at indfange kuldioxid, som allerede findes i atmosfæren.

Hvad er pyrolyse?
I en pyrolyse-proces varmes biomasse op i et iltfattigt miljø og omdannes til varme og biokul.

Veg Techs biokul er af bedste kvalitet
Analyser udført efter ECB:s retningslinier for holdbar produktion af biokul viser, at Veg Techs biokul er meget rent, har højt kulindhold og er stabilt.

Der findes en handbok om biokul (svensk) »

Rest till bäst

Lina Pettersson medvirker på filmen og fortæller om vores satsning på ny varmecentral, der gav os fossilfri opvarmning. Foruden varme til arbejdshaller, væksthuse og kontor, så får vi også biokul som et nyt spændende produkt med mange fine egenskaber til vækstmedier og planteavl.

Lina Pettersson

– At vi byttede vores gamle oliecentral til en fossilfri varmecentral, er et skridt i den rigtige retning for en miljøvenlig og mere holdbart Veg Tech. At det samtidigt kan give os biokul er en fantastisk bonus, både for os og vore kunder, siger Lina Pettersson.

Filmen kommer från Klimatklivet, Länsstyrelsen Kronoberg.