Biotoptage

Biotoptag Foajén

Anlæg af natur i den tætte by

Vi har et stort udvalg af planter/plantemåtter, der er lette at anlægge, og som bidrager med og understøtter et varieret plante- og dyreliv – også på tørre og vindudsatte steder. Veg Techs opbygninger har minimal vægt og er velafprøvede.

Et biotoptag har til formål at fremme den biologiske mangfoldighed med levesteder til insekter, andre smådyr og i et vist omfang også fugle. Ud over de biologiske og æstetiske fordele mindskes afløbsmængden af regnvand fra taget, hvilket hjælper med til at aflaste kloakker og forebygge oversvømmelse.

Foto fra Koggen i Malmø. 

Fordele

  • Høj biodiversitet
  • Rekreativt opholdsareal for beboere
  • Stor variation i opbygninger og design
  • Reduceret afstrømning med 50-60%
  • Stort udvalg af hjemmehørende urter
  • Dokumenterede produkter med lav vægt og byggehøjde
Biotoptag

Download

Veg Tech har et stort udvalg af urteplugplanter velegnet til biotoptage.

Opbygning af biotoptag

Anbefalet taghældning 0-5°

1. Veg Tech Urteplugplanter
2. Letvægtsjord
3. Grodan PP 100/40
4. ND 220
5. Rodspærrefolie 80

Valgfri: Dødt ved, Stensamling, Insekthotel