Bredmåtte

Bredmåtter

Færdige bredmåtter i løbende meter
Bredmåtten er en præfabrikeret vegetationsmåtte med forskellige blandinger af bred- og vandzoneplanter. Planterne er dyrket i en stærk kokosmåtte. De veludviklede og veletablerede planter samt den armerede kokosmåtte sikrer, at bredmåtten kan etablere sig på udsatte steder med bølgepåvirkning og strømmende vand. Bredmåtten indeholder ingen jord, planterne vokser direkte i kokosmåtten. Derved tilføres der ikke unødig næring til vandet. Måtterne er nemme at montere og plejen er minimal.

Flere artssammensætninger og størrelser
Bredmåtten fås med forskellig plantesammensætninger og i forskellige størrelser. Planterne er udvalgt efter tiltænkt voksested. Nogle måtter er f.eks. optimeret til at yde erosionsbeskyttelse og andre er sammensat med planter, som kan hjælpe med til at rense vandet.

En anden type bredmåtte indeholder planter, som mere er rettet mod prydbeplantning.


Fordele

  • Forsinker vandstrømmen i vådområder og i sedimentationsdamme.
  • Forbedrer vandkvaliteten.
  • Enkel og hurtig montering og minimal pleje.
  • Prydværdi og ”færdigt look” fra dag ét.


Anvendelse

  • Erosionssikring af bredder
  • Vandrensning
  • Forbedring af den biologiske vandbalance
  • Øget prydværdi og biodiversitet


Produktdata

Mål: 0,4 × 1,2 m og 1 × 2 m
Material: Kokosmåtte og hjemmehørende planter.

Veg Techs bredmåtte anvendes langs søer i LAR-anlæg og pryddamme,
Fra vores produktion af bredmåtter


Download