Bredrulle

Bredrulle anläggs i kanaler och dammar

Bredrullen er en præfabrikeret “planteslange” med forskellige sump og fugtzoneplanter. Planterne som dyrkes i en tæt rulle af kokosfibre, har et veletableret rodsystem, som gør dem egnede til etablering på udsatte steder med bølger eller strømmende vand.

Bredrullen indeholder ikke jord – kun kokosfibre. Dette sikrer, at vandet ikke tilføres unødig næring. Rullen er let at placere på stejle skråninger og kan med fordel udlægges sammen med bredmåtter på steder, hvor bredden er ekstra udsatte for bølgepåvirkninger. Den smalle form, gør bredrullen populær som kantvegetation i park- og haveanlæg med søer i mindre skala.

Fordele

  • Forsinker vandstrømmen i vådområder og damme.
  • Forbedrer vandkvaliteten.
  • Enkel, hurtig montering og minimal pleje.
  • Prydværdi og ”færdigt look” fra dag ét.


Anvendelse

  • Ved bredder med strømpåvirkning
  • Ved stejle bredder
  • Som kantvegetation i små søer
  • Der opnås et færdigt resultat fra dag ét
Bredruller klar til levering

Download