EPD – til bæredygtigt byggeri

EPD – til bæredygtigt byggeri

En EPD (Environmental Product Declaration eller miljøvaredeklaration, som det hedder på dansk) er et vigtigt værktøj til bæredygtigt byggeri, der i stigende grad efterspørges. Den indeholder objektiv og gennemsigtig information om en byggevares miljøpåvirkning gennem hele dets livscyklus, en såkaldt livscyklusvurdering – LCA (Life Cycle Assessment)


EPD’er er nu tilgængelige for Veg Tech Sedumtag!

Veg Tech er stolte af at kunne tilbyde vores kunder verificerede EPD’er til vores populære sedumtage. Det betyder, at produktspecifikke klimadata for vores sedumtage kan indberettes i byggeriets obligatoriske klimadeklaration, som bedre afspejler bygningens faktiske miljøbelastning end generiske værdier.

EPD’er til følgende opbygning er registreret hos EPD International:

EPD-verificering af Sedumtag 0-2°

EPD-verificering af Sedumtag 1-27°

Flere kriterier for at vælge det bedste produkt

De indeholder vigtig information om miljøbelastningen under en byggevares fremstilling, brug og sidste fase. De miljømæssige fordele i form af økosystemydelser, som grønne tage bidrager med, er ikke kvantificeret i en EPD og bør overvejes ved valg af byggeri.

For at afgøre, hvilket produkt der i sidste ende er bedst egnet, er det også vigtigt at vurdere funktionelle krav, tekniske egenskaber og kvalitet over tid. Et solidt fundament for fortsat udvikling

EPD’er til Veg Tech Sedumtag er udviklet med høje bæredygtighedskrav i fokus. Udover at bidrage til vores kunders grundlag for bæredygtigt byggeri, danner den gennemførte livscyklusanalyse et solidt grundlag for vores fortsatte udviklingsarbejde med at reducere vores CO2-fodaftryk.

En EPD (Environmental Product Declaration eller miljøvaredeklaration
Vi fortsætter vores bæredygtighedsarbejde og kan nu tilbyde verificerede EPD’er til vores populære sedumtage.

Fakta

  • Rapporterer resultaterne af en livscyklusanalyse (LCA)…
  • … baseret på produktspecifikke beregningsregler i en PCR (Produktkategoriregler)
  • Følger veldefinerede internationale standarder
  • Rapporteret i et komprimeret foruddefineret format
  • Gennemgået og godkendt af en uafhængig tredjepar
  • Produceret og udgivet inden for rammerne af en programoperatør
  • Normalt gyldigt i fem år