Engmåtte

Äng odlas i Elnaryd

På steder hvor man hurtigt ønsker, at etablere en engbeplantning, er Færdig Eng det bedste alternativ. Engmåtten har ved levering, allerede en veletableret engvegetation af blandede urter og græsser.

Engplanterne etableres i et 3-4 cm tyndt jordlag. Bunden af måtten er forstærket med et armeringsnet af kokosfibre. Armeringen gør måtten let at håndtere og giver modstandskraft overfor erosion. Da planterne i måtten er færdigudviklede og rødderne er intakte, rodfæster de sig hurtigt efter levering, binder underlaget og er relativt robuste over for udtørring. Engmåtter er særlig effektive som erosionsbeskyttelse på skrånende arealer.


Fordele

  • Arter af lokal oprindelse
  • Forstærket med kokosarmering
  • To personer monterer hurtigt og nemt
  • Lavt behov for pleje med kun en årlig klipning
  • Understøtter bestøvere og andre insekter
  • Optager og sikrer nedsivning af regnvand fra dag ét
  • Modvirker skorpedannelse ved nyanlæg


Produktdata

Mål: 1 × 0,8 meter
Højde: ca 30-40 mm
Levering: ca 20 stk/palle
Vægt: 650-800 kg/EUR-palle
Underlag: Kokosnet

Färdig ängsmatta

Download

Bedømt af:
Byggvarubedömningen og Sunda hus