Flydeøer

Flydende bredmåtter rodgardin underlag og bredmåtte

Flydeøer kan blive værdifulde biotoper for mange planter og dyr, herunder yngleplads for jordrugende vandfugle, som kan have deres rede i fred for ræve mv.  Plantevalget på Veg Techs flydeøer kan tilpasses det aktuelle vandmiljø.


Hvordan virker det

Oversiden af flydeøen består af Veg Techs bredmåtte, som består af kokosfibre tilplantet med hjemmehørende sumpplanter, Bredmåtten er fastmonteret oven på en flydende krølnetplade, som holder den oppe. Planternes rødder vokser igennem både kokoslaget og krølnettet og danner  et såkaldt rodgardin, som hænger ned i de frie vandmasser under flydeøen. Rodgardinet udgør med sine store overflade  et godt miljø for vandrensende mikroorganismer og renser effektivt vandet ved både sedimentation, mikrobiel nedbrydning og planteoptag af næringsstoffer fra vandet.

Flere moduler kan enkelt sammenkobles til større sammenhængende enheder. Måtterne fastgøres med bundankre, men stedet bør dog ikke være alt for belastet af strøm eller bølger.

Fordele

  • Vandrensning i søer, perkolatdamme og afløbsvand.
  • Reducerer risikoen for alger
  • Danner beskyttede biotoper for jordrugende vandfugle
Flytande våtmark rotgardin
Rødderne vokser gennem måtten og skaber et perfekt miljø for mikroorganismer i rodgardinet.

Download


Anvendelse

  • Kan let installeres af to personer
  • De er lette at flytte
  • Flydeøen følger vandniveauet, når det stiger og falder
  • Fremmer biodiversiteten
  • Arealeffektiv (Skaber gode resultater på lille areal)
Veg Techs flytande våtmark
Rødderne vokser gennem måtten og skaber et perfekt miljø for mikroorganismer i rodgardinet.