Grønne gårdmiljøer

Grønne gårdmiljøer

Takträdgård

En smuk og velfungerende taghave kræver en sikker opbygning med rodspærre, holdbart dræn og velgennemtænkt opbygning og sammensætning af både vækstlag og planter.

En baggård eller taghave kan ikke helt erstatte et naturligt grønt areal i jordniveau. Men med god planlægning kan der skabes grønne miljøer, der kan bidrage til rekreation, biologisk diversitet og en naturlig håndtering af regnvand.

Det er vigtigt at vurdere det enkelte projekt med de forudsætninger og muligheder, der er for at skabe en løsning, der er holdbar og ikke har det store plejebehov. På solrige og vindudsatte steder etableres planter, som naturligt forefindes på lignende steder, tilsvarende på skyggearealer. I vores katalog kan findes inspiration til planter, der passer til forskellige forhold.

Fordele

  • Gennemprøvede produkter og sikker konstruktion giver bæredygtig konstruktion
  • Reduceret afstrømning, der forsinker regnvand naturligt
  • Grønne arealer har en positiv indvirkning på folkesundheden
  • Høj biodiversitet 
  • Stort udvalg af plantearter giver mange designmuligheder
  • En investering der øger ejendommens værdi