Maxiplugplanter

Maxiplugplanter

Maxipluggplantor i damm

Unik og robust planteformat
Maxiplugplanter er dyrket i kokosfiber og har et fuldt udviklet rodvolumen på 1-1,3 liter. Planten etablerer sig hurtigt, selv i relativt udsatte vandmiljøer. Der findes et stort udvalg af arter.

Mindsker risiko for algevækst
Risikoen for algeopblomstring nedsættes ved brug af Veg Tech’s maxiplugplanter. Dyrkningsmediet i kokos gør, at der ikke tilføres unødig jord med næringsstoffer til vandmiljøet. Plantens størrelse og veludviklede rodsystem i kombination med den robuste kokosfiber gør, at den kan plantes i groft bundmateriale, f.eks. mellem sten. Maxiplugplanten  kiles ned mellem stenene, så den klemmes fast. Planterne kan plantes på bredder med moderat bølgepåvirkning og i svagt strømmende vand.


Produktdata

  • Rodstørrelse 20 cm ×12 cm (h × b)
  • Rodvolumen 1-1,3 liter

Download


Plantning

  • 3-5 planter/m² ved etablering med øvrige arter.
  • 2 stk planter/m² ved etablering af kraftigt voksende arter som tagrør, rørgræs etc.
  • Plantning sker i april-oktober.
  • Plantes i maksimalt 10 cm vand.
Maxipluggplantor planterade på landtunga i lagunen
Maxipluggplantor har en vandrensende virkning.
Rotsystem på maxipluggplantan
Maxiplugg leveres med et veludviklet rodsystem.
Plantering av maxiplugg
Maxipluggplantan placeret mellem sten.