Pellepladen – armering

Pellepladen – armering

Pelleplatta markarmerar gångstråk vid Horns kyrka

Multifunktionel belægning
Et populært og praktiskt produkt der kan anvendes i flere forskellige sammenhænge. Pellepladen er en jordarmering der tåler biltrafik og har dobbelt så høj gennemstrøming af vand, sammenlignet med traditionel græsarmeret beton. Den har en stabil flade der gør, at sporkørsel, pytter og huller mindskes. Det patenterede låsesystem gør pladen sikker og fejevenlig. Pellepladen har en let vægt og klarer både kolde og varme temperaturer og kan fyldes med singels eller etableres med græs.

Montage
Underlaget forberedes nøjagtig, som hvis der skulle lægges fliser eller sten. Det dimensioneres efter den forventede belastning. Pellepladen, som er elastisk, lægges enkelt på plads og tilskæres efter behov.

Tåler belastninger på 150 ton/m². Meget elastisk og froststabil. Fremstillet af genbrugsplast.

Lader regnvandet slippe igennem
Pellepladen anvendes også, hvis man ønsker at etablere kørebare overflader med høj og vedblivende infiltrationsevne.


Produktfordele

  • rundt om træer
  • parkeringspladser
  • stier og små køreveje
  • private indkørsler
  • brandveje
  • støjdæmpning ved sportrafik
  • midlertidig beskyttelse af jord


Produktdata

Mål: 1000 x 1000 mm
Materiale: HDPE-genanvendt

Pelleplatta skyddar markytan
Pellepladen kan bruges til jordarmering. Forstærker arealer, så barnevogne, kørestole, rollatorer o.l. sikres fremkommelighed.

DownloadBedømt af:
Byggvarubedömningen og Sunda hus