Planter til jord

Planter til jord

Örtplugg odlade av Veg Tech

Bredt sortiment
Frø og moderplanter til vores urteplugplanter er af provenienser fra det sydlige Sverige og dermed tilpasset det danske klima. I vores sortiment af urteplugplanter findes kun arter, der er naturligt hjemmehørende i Danmark. Vær opmærksom på, at nogle arter er mere udbredte end andre. Med urteplugplanter kan naturnære plantesamfund og biotoper skabes, genskabes eller understøttes. Man kan komponere sammensætninger til de fleste magre jordbunds- og vækstforhold fra tørre stejle skrænter til fugtige lavninger. Engvegetationen i nærheden af tætbebyggede områder tiltrækker dyr som f.eks. sommerfugle og solitære bier.

Sælges i hele bakker!
Urteplugplanter leveres i bakker af 40 planter, hver plug er 9 cm dyb og 4 cm bred. Det har et meget veludviklet rodnet i et jordvolumen på 93 cm³ pr. plante.

Plant hurtigt og effektivt
Med planterør opnås en hurtig og enkel plantning af urteplugs med ca 150-200 stk pr time. Planterør og sele kan formidles af Veg Tech.


Fordele

  • Øger mangfoldigheden på bynære arealer
  • Genskaber grønne arealer efter byggeri og anlæg
  • Kan kombineres med frøsåning
  • Hurtig etablering af bynatur
  • Stabilisering af skrænter og klitter
  • Skaber levesteder for insekter og sommerfugle