Artliste A-Ø

Plante som tilgodeser vilde bier   
Kan bruges till mad eller drikke   

Achillea millefolium, alm. røllike

Achillea millefolium, alm. røllike    

Art nr: 2-10000
Farve: hvid
Højde: 20-70 cm
Blomstring: juni-okt
Øvrigt: salttolerant, spreder sig med rhizomer

Achillea ptarmica, nyse-røllike

Achillea ptarmica, nyse-røllike  

Art nr: 2-10001
Farve: hvid
Blomstring: juli-august
Højde: 20-60 cm
Øvrigt: fortrækker fugtig, næringsrig jord

Ammophila arenaria, sand-hjelme

Ammophila arenaria, sand-hjelme

Art nr: 2-10017
Bladfarve: halmgul, grøn (græs)
Højde: 60-120 cm
Blomstring: juli-aug
Øvrigt: vokser i sand, klitter

Anemone nemorosa, hvid anemone

Anemone nemorosa, hvid anemone  

Art nr: 2-10020
Farve: hvid
Blomstring: april-maj Leverance efterår
Højde: 8-30 cm
Øvrigt: Obs! sælges kun som rhizomer

Antennaria dioica, alm. kattefod

Antennaria dioica, alm. kattefod

Art nr: 2-10023
Farve: rosa
Blomstring: maj-juli
Højde: 5-30 cm
Øvrigt: tørketålende, tæppedannende
med rhizomer

Anthemis tinctoria, farve-gåseurt

Anthemis tinctoria, farve-gåseurt  

Art nr: 2-10025
Farve: gul
Blomstring: juni-sept
Højde: 20-80 cm
Øvrigt: salttolerant, spreder sig med frø

Anthoxanthum odoratum, vellugtende gulaks

Anthoxanthum odoratum, vellugtende gulaks

Art nr: 2-10026
Bladfarve: grøn
Højde: 10-40 cm
Øvrigt: tuedannende, vokser i tør-fugtig næringsfattig
søbrerd, skove åbne lysninger

Armeria maritima, engelskgræs

Armeria maritima, engelskgræs

Art nr: 2-10030
Farve: rosa
Blomstring: maj-sept
Højde: 10-25 cm
Øvrigt: salttolerant, spreder sig med frø

Arnica montana, alm. guldblomme

Arnica montana, alm. guldblomme

Art nr: 2-10031
Farve: gul
Blomstring: juni-juli
Højde: 20-50 cm
Øvrigt: medicinplante, trives på kalkfattig jord

Bellis perennis, alm. tusindfryd

Bellis perennis, alm. tusindfryd  

Art nr: 2-10040
Farve: hvid
Blomstring: april-juni
Højde: 10 cm
Øvrigt: spreder sig med rhizomer og frø

Briza media, alm. hjertegræs

Briza media, alm. hjertegræs

Art nr: 2-10045
Farve: grøn (græs)
Blomstring: juni-juli
Højde: 20-50 cm
Øvrigt: fugtzone

Calluna vulgaris, hedelyng

Calluna vulgaris, hedelyng  

Art nr: 2-10052
Farve: rosa
Blomstring: juli-aug
Højde: 10-75 cm
Øvrigt: salttolerant, lav halvbusk

Campanula latifolia, bredbladet klokke

Campanula latifolia, bredbladet klokke  

Art nr: 2-10056
Farve: lillablå
Blomstring: juli-aug
Højde: 50-120 cm
Øvrigt: skyggetolerant

Campanula persicifolia, smalbladet klokke

Campanula persicifolia, smalbladet klokke  

Art nr: 2-10059
Farve: lillablå
Blomstring: juli-aug
Højde: 30-100 cm
Øvrigt: tuedannende, foretrækker veldrænet jord

Campanula rotundifolia, liden klokke

Campanula rotundifolia, liden klokke  

Art nr: 2-10060
Farve: blå
Blomstring: juli-aug
Højde: 20-50 cm
Øvrigt: tuedannende, foretrækker veldrænet jord

Cardamine pratensis, engkarse

Cardamine pratensis, engkarse    

Art nr: 2-10062
Farve: hvid, rosa, lilla
Blomstring: maj-juni
Højde: 10-50 cm
Øvrigt: fugtig jord

Carex arenaria, sandstar

Carex arenaria, sandstar

Art nr: 2-10066
Bladfarve: mørkegrøn
Højde: 10-30 cm
Øvrigt: tuedannende, sand, klitter

Centaurea jacea, alm. knopurt

Centaurea jacea, alm. knopurt  

Art nr: 2-10081
Farve: lilla-rød
Blomstring: juli-sept
Højde: 30-80 cm
Øvrigt: tørketålende, tåler alkaliske jorde

Cichorium intybus, cikorie

Cichorium intybus, cikorie  

Art nr: 2-10084
Farve: blå
Blomstring: juli-aug
Højde: 10-100 cm
Øvrigt: fuld sol, tåler ekstreme pH-værdier

Dianthus arenarius, sandnellike

Dianthus arenarius, sandnellike

Art nr: 2-10101
Farve: hvid
Blomstring: juni-sept
Højde: 15 cm
Øvrigt: salttolerant, tuedannende

Dianthus deltoides, bakkenellike

Dianthus deltoides, bakkenellike

Art nr: 2-10102
Farve: rosa
Højde: 10-30 cm
Blomstring: juni-aug
Øvrigt: salttolerant, tuedannende

Digitalis purpurea, alm. fingerbøl

Digitalis purpurea, alm. fingerbøl

Art nr: 2-10103
Farve: violet-rosa-hvid
Højde: 30-150 cm
Blomstring: juni-aug
Øvrigt: medicinplante, trives i skovbryn

Echium vulgare, slangehoved

Echium vulgare, slangehoved  

Art nr: 2-10105
Farve: blå
Blomstring: juni-juli
Højde: 20-90 cm
Øvrigt: salttolerant

Eupatorium cannabinum, hamp-hjortetrøst

Eupatorium cannabinum, hamp-hjortetrøst  

Art nr: 2-10112
Farve: hvid-rosa
Blomstring: juli-sept
Højde: 30-150 cm
Øvrigt: fugtig jord, fugtzon

Festuca ovina, fåre-svingel

Festuca ovina, fåre-svingel

Art nr: 2-10114
Bladfarve: grågrøn
Højde: 15-40 cm
Øvrigt: tuedannende, neringsfatti jord, våde enge

Filipendula vulgaris, knoldet mjødurt

Filipendula vulgaris, knoldet mjødurt  

Art nr: 2-10119
Farve: rosa
Blomstring: maj-sept
Højde: 20-50 cm
Øvrigt: tåler alkaliske jorde

Fragaria vesca, skov-jordbær

Fragaria vesca, skov-jordbær  

Art nr: 2-10120
Farve: hvid
Blomstring: april-juni
Højde: 10 cm
Øvrigt: fugtig jord, spiselige bær

Galium odoratum, skovmærke

Galium odoratum, skovmærke  

Art nr: 2-10121
Farve: hvid
Blomstring: maj-juni
Højde: 5-30 cm
Øvrigt: skyggetålende, tåler luftforurening

Galium verum, gul snerre

Galium verum, gul snerre

Art nr: 2-10122
Farve: gul
Blomstring: juli-aug
Højde: 10-60 cm
Øvrigt: salttolerant

Geranium sanguineum, blodrød storkenæb

Geranium sanguineum, blodrød storkenæb

Art nr: 2-10128
Farve: purpurrød-rosa
Blomstring: juni-juli
Højde: 15-50 cm
Øvrigt: Kalkholdig jord og tuedannende

Geranium sylvaticum, skovstorkenæb

Geranium sylvaticum, skovstorkenæb

Art nr: 2-10129
Farve: lilla
Blomstring: juni-juli
Højde: 50 cm
Øvrigt: skyggetålende

Geum rivale, eng-nellikerod

Geum rivale, eng-nellikerod  

Art nr: 2-10130
Farve: brunrød
Blomstring: maj-juli
Højde: 40 cm
Øvrigt: foretrækker fugtig-våd jord

Hypericum maculatum, kantet perikon

Hypericum maculatum, kantet perikon

Art nr: 2-10152
Farve: gul
Blomstring: juli-sept
Højde: 40-70 cm
Øvrigt: tørketålende

Hypericum perforatum, prikbladet perikon

Hypericum perforatum, prikbladet perikon  

Art nr: 2-10153
Farve: gul
Blomstring: juli-sept
Højde: 10-25 cm
Øvrigt: tørketålende

Jasione montana, alm. blåmunke

Jasione montana, alm. blåmunke  

Art nr: 2-10161
Farve: blå
Blomstring: juni-aug
Højde: 10-35 cm
Øvrigt: tørketålende

Knautia arvensis, alm. blåhat

Knautia arvensis, alm. blåhat  

Art nr: 2-10170
Farve: lilla
Højde: 30-80 cm
Blomstring: juni-aug
Øvrigt: tåler ekstreme pH-værdier

Lamiastrum galeobdolon, guldnælde

Lamiastrum galeobdolon, guldnælde

Art nr: 2-10172
Farve: gul
Blomstring: maj-juni
Højde: 15-40 cm
Øvrigt: tæppedannende med rhizomer

Leontodon hispidus, stivhåret borst

Leontodon hispidus, stivhåret borst

Art nr: 2-10179
Farve: gul
Blomstring: juli-aug
Højde: 30 cm
Øvrigt: tåler tunge lerjorde

Leucanthemum vulgare, hvid okseøje (sen)

Leucanthemum vulgare, hvid okseøje (sen)    

Art nr 2-10180
Farve: hvid
Blomstring: juni-juli
Højde: 20-70 cm
Øvrigt: spreder sig med frø og rhizomer

Leucanthemum vulgare, hvid okseøje (tidig)

Leucanthemum vulgare, hvid okseøje (tidig)    

Art nr: 2-10181
Farve: hvid
Blomstring: juni-juli
Højde: 20-70 cm
Øvrigt: spreder sig med frø og rhizomer

Leymus arenarius, alm. marehalm

Leymus arenarius, alm. marehalm

Art nr: 2-10182
Bladfarve: sølvgrøn
Blomstring: juni-aug
Højde: 50-150 cm
Øvrigt: tørketålende, salttolerant

Linaria vulgaris, alm. torskemund

Linaria vulgaris, alm. torskemund  

Art nr: 2-10184
Farve: gul
Blomstring: juli-sept
Højde: 20-70 cm
Øvrigt: spreder sig nemt, tørketålende

Lotus corniculatus, alm. kællingetand

Lotus corniculatus, alm. kællingetand  

Art nr: 2-10187
Farve: gul
Blomstring: juni-juli
Højde: 10-40 cm
Øvrigt: kvælstoffikserende, salttolerant

Luzula pilosa, håret frytle

Luzula pilosa, håret frytle

Art nr: 2-10194
Bladfarve: gulgrøn, vintergrøn
Højde: 10-25 cm
Øvrigt: tuedannende, med korte rhizomer, fugtige skovbunde

Luzula sylvatica, stor frytle

Luzula sylvatica, stor frytle

Art nr: 2-10195
Bladfarve: friskgrøn, vintergrøn
Højde: 40-80 cm
Øvrigt: tuedannende, fugtig, muldrig

Lychnis flos-cuculi, trævlekrone

Lychnis flos-cuculi, trævlekrone

Artnr: 2-10197
Farve: rosa
Blomstring: juni-juli
Højde: 40-70 cm
Øvrigt: foretrækker fugtig-våd jord

Malva moschata, moskus-katost

Malva moschata, moskus-katost    

Art nr: 2-10204
Farve: rosa-hvid
Blomstring: juli-sept
Højde: 30-80 cm
Øvrigt: tørketålende

Melica nutans, nikkende flitteraks

Melica nutans, nikkende flitteraks

Art nr: 2-10209
Bladfarve: grøn
Højde: 30-60 cm
Øvrigt: tuedannende, med lange forgrenede rhizomer, fugtige enge

Molinia caerulea, blåtop

Molinia caerulea, blåtop

Art nr: 2-10213
Bladfarve: blågrøn
Blomstring: juli-aug
Højde: 40-150 cm
Øvrigt: tuedannende, fugt, tørve sandbunde

Myosotis sylvatica, skov-forglemmigej

Myosotis sylvatica, skov-forglemmigej

Art nr: 2-10215
Farve: blå
Blomstring: maj-juni
Højde: 15-50 cm
Øvrigt: spreder sig nemt

Phleum phleoides, glat rottehale

Phleum phleoides, glat rottehale

Art nr: 2-10227
Bladfarve: blågrøn
Højde: 20-60 cm
Øvrigt: tuedannende, tør, kalkholdig sandet jord.

Pilosella aurantiaca, alm. pomerans-høgeurt

Pilosella aurantiaca, alm. pomerans-høgeurt  

Art nr: 2-10144
Farve: rød
Blomstring: juni-juli
Højde: 20-60 cm
Øvrigt: spreder sig med udløbere

Pilosella officinarium, håret høgeurt

Pilosella officinarium, håret høgeurt  

Art nr: 2-10147
Farve: gul
Blomstring: juni-aug
Højde: 5-40 cm
Øvrigt: tørketålende

Pimpinella saxifraga, alm. pimpinelle

Pimpinella saxifraga, alm. pimpinelle

Art nr: 2-10229
Farve: hvid
Blomstring: juli-aug
Højde: 50-70 cm
Øvrigt: tørketålende

Plantago lanceolata, lancetbladet vejbred

Plantago lanceolata, lancetbladet vejbred

Art nr: 2-10230
Farve: hvid
Blomstring: maj
Højde: 30 cm
Øvrigt: salttolerant, tåler alkaliske jorde

Poa nemoralis, lund-rapgræs

Poa nemoralis, lund-rapgræs

Art nr: 2-10238
Bladfarve: grøn
Højde: 30-80 cm
Øvrigt: tuedannende, med korte rhizomer,
tør-fugtig sandbunde

Polypodium vulgare, Alm. engelsød

Polypodium vulgare, Alm. engelsød

Art nr: 2-10244
Farve: grøn
Blomstring: vintergrøn
Højde: 10-40 cm
Øvrigt: robust bregne

Potentilla anserina, gåse-potentil

Potentilla anserina, gåse-potentil

Art nr: 2-10245
Farve: gul
Blomstring: juni-aug
Højde: 5-15 cm
Øvrigt: tæppedannende, salttolerant

Potentilla tabernaemontani, vår-potentil

Potentilla tabernaemontani, vår-potentil

Artnr: 2-10250
Farve: gul
Blomstring: maj-juni
Højde: 5-15 cm
Øvrigt: tørketålende

Primula veris, hulkravet kodriver

Primula veris, hulkravet kodriver    

Art nr: 2-10252
Farve: gul
Blomstring: maj-juni
Højde: 15-40 cm
Øvrigt: tåler alkaliske jorde, tåler tunge lerjorde

Pulsatilla vulgaris, opret kobjælde

Pulsatilla vulgaris, opret kobjælde  

Art nr: 2-10258
Farve: rød
Blomstring: juni-juli
Højde: 20-60 cm
Øvrigt: tørketålende, tåler alkaliske jorde

Ranunculus acris, bidende ranunkel

Ranunculus acris, bidende ranunkel  

Art nr: 2-10259
Farve: gul
Blomstring: juni-aug
Højde: 5-40 cm
Øvrigt: spreder sig med rhizomer.
Foretrækker fugtig næringsrig jord.

Saxifraga granulata, kornet stenbræk

Saxifraga granulata, kornet stenbræk

Art nr: 2-10274
Farve: hvid
Blomstring: juli-aug
Højde: 50-70 cm
Øvrigt: tørketålende

Scorzonera humilis, lav skorzonèr

Scorzonera humilis, lav skorzonèr

Art nr: 2-10281
Farve: gul
Blomstring: maj-juni
Højde: 10-40 cm
Øvrigt: vokser på fugtig forarbejdet jord

Silene dioica, dag-pragtstjerne

Silene dioica, dag-pragtstjerne  

Art nr: 2-10313
Farve: rosa
Blomstring: maj
Højde: 30 cm
Øvrigt: kvælstoffremmende

Silene uniflora, strand-limurt

Silene uniflora, strand-limurt

Art nr: 2-10316
Farve: hvid
Blomstring: juni-aug
Højde: 8-40 cm
Øvrigt: tørketålende

Stellaria holostea, stor fladstjerne

Stellaria holostea, stor fladstjerne  

Art nr: 2-10322
Farve: hvid
Blomstring: maj-juni
Højde: 10-35 cm
Øvrigt: spreder sig med rhizomer

Succisa pratensis, alm. djævelsbid

Succisa pratensis, alm. djævelsbid  

Art nr: 2-10323
Farve: blålilla
Blomstring: aug-sept
Højde: 25-60 cm
Øvrigt: salttålende

Thymus serphyllum, smalbladet timian

Thymus serphyllum, smalbladet timian  

Art nr: 2-10331
Farve: lilla
Blomstring: juni-aug
Højde: 3-10 cm
Øvrigt: tørketålende

Trollius europaeus, engblomme

Trollius europaeus, engblomme

Art nr: 2-10338
Farve: gul
Blomstring: juni-sept
Højde: 40-70 cm
Øvrigt: foretrækker fugtig-våd jord

Vaccinium myrtillus L., blåbær

Vaccinium myrtillus L., blåbær  

Art nr: 2-10341
Farve: bær modner juli-aug
Blomstring: maj-juni
Højde: 15-60 cm
Øvrigt: trives på skovbund, surbundsplante

Vaccinium vitis-idaea L., tyttebær

Vaccinium vitis-idaea L., tyttebær  

Art nr: 2-10343
Farve: bær modner aug-sept
Blomstring: maj-juli
Højde: 10-40 cm
Øvrigt: trives på skovbund, surbundsplante

Verbascum nigrum, mørk kongelys

Verbascum nigrum, mørk kongelys  

Art nr: 2-10349
Farve: gul
Blomstring: juni- sept
Højde: 40-100 cm
Øvrigt: trives i tør, næringsrig mineraljord

Veronica officinalis, læge-ærenpris

Veronica officinalis, læge-ærenpris

Art nr: 2-10353
Farve: lillablå
Blomstring: juni-juli
Højde: 30 cm
Øvrigt: krybende, tørketålende

Veronica spicata, sølv-ærenpris

Veronica spicata, sølv-ærenpris

Art nr: 2-10355
Farve: mørkeblå
Blomstring: juli-aug
Højde: 10-50 cm
Øvrigt: Tørketålende, ynder kalkholdig jord

Viola canina, hunde-viol

Viola canina, hunde-viol  

Art nr: 2-10358
Farve: blå
Blomstring: maj-juni
Højde: 8-15 cm
Øvrigt: til dels tørketålende

Viola tricolor, alm. stedmoderblomst

Viola tricolor, alm. stedmoderblomst    

Art nr: 2-10361
Farve: lilla, gul, hvid
Blomstring: april-okt
Højde: 10-25 cm
Øvrigt: til dels tørketålende

Viscaria vulgaris, alm. tjærenellike

Viscaria vulgaris, alm. tjærenellike

Art nr: 2-10198
Farve: rosa
Blomstring: maj-juli
Højde: 25-60 cm
Øvrigt: tuedannende, tørketålende

Waldsteinia ternata, guldjordbær

Waldsteinia ternata, guldjordbær

Art nr: 2-10345
Farve: gul
Blomstring: maj-juni
Højde: 20 cm
Øvrigt: Stedsegrøn hurtigvoksende bunddække