Urteplugs til eng

Örtpluggplantering Veg Tech

Komponér din egen eng med urteplugplanter. Vi producerer godt 100 hjemmehørende arter, som passer til forskellige jordtyper.

Vi anbefaler at kombinere plugplanter med udsåning af engfrø. Denne metode gør, at arealet hurtigt vokser til og giver et autentisk udtryk. Mikroklimaet på arealet forbedres, og forekomsten af frøukrudt formindskes.  

Fordele

  • Høj kvalitet af sydsvenske planter tilpasset vores klima.
  • En eng giver en rig og varieret blomstring hen over vækstsæsonen.
  • Minimalt behov for pleje.
  • Beplantning i byen fremmer pollinerende insekter og biologisk mangfoldighed.

Tips

  • Bedste resultat fås ved etablering på næringsfattig jord, som er fri for flerårig rodukrudt (f.eks. kvikgræs og tidsler).
  • Bedste etableringstid er i april-oktober.
  • Hurtig etablering af eng opnås med en blanding af udsåning og plantning af flerårige urter.
  • Arealet slås 1 gang/år i august-september.
Vellykket engetablering med urtplugs.

Download

Örtplugg ängsviol