Tøreng på tage

Tøreng på tage

Sedum-Urt-Græs/Tøreng

Vilde urter på taget
Sedum-Urt-Græs har generelt et mere vildtvoksende udtryk end den mere urbane og trimmede sedum. Både vegetation og opbygning er højere, og opbygningen er derfor også tungere end sedum, men betydeligt lettere end et gammeldags græstørvstag. Sedum-Urt-Græs opbygningen tilbageholder mere regnvand, og der opnås en større forsinkelse af regnvandet til kloaksystemet.

Fordele

  • Hurtigt at etablere sammenlignet med udsåning
  • Blanding af arter som tilpasser sig lokale forhold
  • Høj biodiversitet som skaber levesteder for insekter mv.
  • Reduceret og forsinket afstrømning af regnvand

Forholdet mellem urter og græsser varierer over tid og afhænger af lokalklima, vejrlig, taghældning og tykkelsen af jordlaget.

Download

Opbygninger »

En vejledning om kvalitetssikring af grønne flader på betondæk (svensk) Grönatakhandboken »