Staudemåtter

Staudemåtter

Bed med Waldsteinia staudemåtte


Tæt og færdigt bunddække med det samme
Med Veg Tech’s præfabrikerede staudemåtter opnås hurtigt et tæt og færdigt bunddække. Staudemåtterne retter sig særligt mod konventionelle haveanlæg med høje krav til æstetisk fremtoning og finish. Måtterne er lette at arbejde med og holdbare, takket være et veludviklet intakt rodsystem.

Fordele sammenlignet med plantning af enkeltplanter
Staudemåtterne anlægges hurtigt, enkelt og sikkert.
Den tætsluttende vegetationsflade mindsker risikoen for erosion og ukrudt. Dette kan yderligere forebygges ved at anlægge måtterne på en ukrudtshæmmende fiberdug. Behovet for pleje vil herefter være meget begrænset.

Fordele

  • Hurtig etablering
  • Hæmmer ukrudt
  • Erosionsforebyggende
  • Minimalt plejebehov
  • Lang plantesæson
  • Forebygger jordkomprimering
  • Forebygger uønsket færdsel

Opbygning

Montage på mager jord uden ukrudt
1. Staude- og buskmåtte
2. Eksisterende jord – løsnes

Montage på jord med indslag af ukrudt
1. Staude- og buskmåtte
2. Ukrudtsfri jord 200 mm
3. Ukrudtshæmmende fiberdug
4. Eksisterende jord – løsnes

Færdigt resultat fra dag ét