Urteplugplanter – vand

Urteplugplanter – vand

Örtplugg i vattenmiljöer

Mange arter til naturlige miljøer
Veg Tech har et stort sortiment af urteplugs til forskellige typer af vandmiljøer. I vores sortiment af urteplugs findes kun arter, der er naturligt hjemmehørende i Danmark. Vær opmærksom på, at nogle arter er mere udbredte end andre.

Plantning
Det er vigtigt, at hver art placeres rigtigt i forhold til middelvandstanden. I artslisten for urteplugplanter er påført omtrentlig idealdybde for hver art. De fleste arter passer til området omkring bredden, i fugtzone og sumpzone, og det er også sådan, at fordelingen ser ud i naturen.
Det kan være svært at plante urteplugs i vand. Der er risiko for, at planterne ikke fæstnes ordentligt i bunden, og at de flyder op til overfladen efter plantning. Derfor er det en stor fordel, hvis der er mulighed for at sænke vandstanden en tid før plantning. Underlaget bliver herved mere stabilt, og planterne får lettere ved at fæstne sig. Efter plantning kan vandstanden langsomt hæves igen.


Produktdata

  • Urteplugs leveres i bakker á 40 stk.
  • 8-16 planter/m²
  • Rodsystem: Volumen ca 93 cm³, højde ca 9 cm


Download


Visse arter lagerføres i mindre mængder eller fremdyrkes på bestilling. Ønskes store mængder af samme art og vil man sikre levering til et planlagt projekt, anbefaler vi, at der bestilles ca. et år i forvejen.