Bynatur-ekstensive arealer

Bynatur-ekstensive arealer

Ängsblommor

Til anlæg af bynatur og ekstensive grønne arealer har vi mange forskellige planteprodukter. Alt fra præfabrikerede eng- og staudemåtter til plugplanter og frø. Størstedelen af vores produkter produceres på vores arealer i Småland på højde med Skørping, men vi samarbejder også med andre leverandører.

Engfrø

Veg Tech har engfrøblandinger, som egner sig til forskellige jordtyper og miljøer. Vi arbejder med frø af høj kvalitet og hovedparten af frømaterialet er af skandinavisk oprindelse.

Læs mere om engfrø »

Veg Techs ängsfröer för olika markmiljöer
Færdig eng

På steder hvor man hurtigt ønsker at etablere en engbeplantning er Færdig Eng det bedste alternativ.

Læs mere om Færdig eng »

Färdig ängsmatta odlas av Veg Tech
Grønne skærme

Skaber beskyttelse for indsyn og skærmer for vind, De er især velegnede hvor pladsen er trang (f.ex. i rækkehushaver) De kan ligeledes bruges til at skabe rum i f.ex. omkring legepladser, grilområder o.l. i baggårde. De giver beskyttelse fra dag et.

Læs mere om Grønne skærme »

Växtskärm
Pellepladen – armering

Anvendes til armering af græs eller grusbelægninger. I kombination med singels opnås en stabil køreflade med gode gode muligheder for gennemtrængning af vand og luft. 

Læs mere om Pellepladen – armering »

Pelleplatta markarmeringsplatta
Planter til jord

Frø og moderplanter til vores urteplugplanter er af provenienser fra det sydlige Sverige og dermed tilpasset det danske klima. I vores sortiment af urteplugplanter findes kun arter, der er naturligt hjemmehørende i Danmark.

Læs mere om planter til jord »

Örtpluggplantor från svenska floran
Sedum på jord og stendige

Veg Techs sedummåtte indeholder 9-12 forskellige sedumarter/sorter. Færdigproducerede sedummåtter kan monteres både på jord og på f.ex. stendiger.  De er tørketolerante og kan endog anlægges i trafikmiljøer.

Læs mere om Sedum på jord og stendige »

Sedummåtte fra Veg Tech