Sedumtak

Sedumtak Hammarspark Limhamn

Minimal vikt och bygghöjd
Veg Techs Sedumtak fördröjer och minskar avrinningen med upptill 50%. Veg Techs sedummatta odlas i Småland och består av 9-12 olika härdiga och torktåliga sedumarter. Den säkra uppbyggnaden har en minimal bygghöjd och vikt. Veg Techs sedumtak väger endast 50 kg/m² när det är vattenmättat.

Veg Tech XMS moss-sedum 2-27°
Rekommenderad taklutning 2-27°

Vikt vattenmättad: 50 kg/m²
Vattenhållande förmåga: mindre än 20 l/m²
Bygghöjd: 40 mm

Veg Tech sedumuppbyggnad XMS 2-27