Vandvegetation

Vandvegetation

Maxipluggplantor i damm

Veg Tech tilbyder en række vegetationsprodukter til forskellige vandmiljøer.

Anvendelsesmuligheder for bredvegetation:

Pil  Erosionsbeskyttelse af bølge- og strømudsatte bredder.
Pil  Vandrensning ved nedsivningsarealer og i opsamlingsbassiner.
V  Etablering af god biologisk balance (med mindre algerisiko) i damme og vandanlæg.
Pil  Prydvegetation til parkanlæg og havedamme.
Pil  Naturlig sikkerhedsbarriere ved vandanlæg i bymiljø.

Flydende bredmåtter

Flydende bredmåtter er værdifulde og livsvigtige biotoper for mange planter og dyr. På grund af vandets langsomme gennemstrømning gennem en bredmåtte har den en god vandrensende funktion.

Læs mere om flydende bredmåtter »

Flydende bredmåtter vandrensende proces.
Fugtig eng

Egner sig til udlægning i LAR-anlæg, overrislingsområder samt i grøfter og fugtzoner f.x. omkring søer.

Læs mere om fugtig eng »

Fuktäng odlad av Veg Tech
Maxiplugplanter

Veg Tech producerer en mængde arter som passer ind i forskellige typer af vandmiljøer. Maxiplugplanterne er hærdede til barske forhold.

Læs mere om maxiplugplanter »

Maxipluggplantor för vattenmiljöer
Bredmåtte

Bredmåtten en en præfabrikeret vegetationsmåtte med forskellige blandinger af bred- og vandzoneplanter.

Læs mere om bredmåtte »

Strandmatta odlade av Veg Tech används i vattenmiljöer
Bredrulle

Bredrullen er en præfabrikeret “planteslange” med forskellige sump og fugtzoneplanter. 

Læs mere om bredrulle »

Bredrulle odlade av Veg Tech används i vattenmiljöer
Urteplugplanter – vand

Veg Tech har et stort sortiment af urteplugs til forskellige typer af vandmiljøer. I vores sortiment af urteplugs findes kun arter, der er naturligt hjemmehørende i Danmark.

Læs mere om urteplugplanter – vand »

Örtplugg odlade av Veg Tech för vattenmiljöer