Flydende bredmåtter

Flydende bredmåtter er værdifulde og livsvigtige biotoper for mange planter og dyr. På grund af vandets langsomme gennemstrømning gennem en bredmåtte har den en god vandrensende funktion. Veg Techs flydende bredmåtter har samme vandrensende proces. Med sin udformning og opbygning bliver vandrensningen mere koncentreret og effektiv.

Oversiden af den flydende bredmåtte består af Veg Techs bredmåtte, som er tilplantet med hjemmehørende vandplanter og måttens struktur gør, at planternes rødder kan bygge et rodgardin under måtten. Rodgardinet giver et godt miljø for vandrensende mikroorganismer og giver forudsætninger for en god sedimentering af partikelbundne forureninger. Planterne gør også at den flydende bredmåtte passer godt ind i alle typer af vandmiljøer. Flere moduler kan enkelt sammenkobles til større sammenhængende enheder. Måtten fastgøres med et bundanker.

Flytande bredmåtter 

Produktfakta:

Mål: 200 × 100 × 9 cm

Holdbarhed: 20 år

Anvendelse:

dot Til forbedring af vandkvaliteten i søer, perkolat damme og afløbsvand.
dot Forbedring af det landskabelige billede
dot Reducerer risikoen for alger
dot Ved restaurering af vandkanter og søer
dot Erosionsbeskyttelse i udsatte vandmiljøer

Fordele:

dot Kan let installeres af to personer
dot De er lette af flytte
dot Når vandniveauet ændrer sig følger den flydende bredmåtte med
dot Fremmer biodiversiteten
dot Arealeffektiv (Skaber gode resultater på lille areal)

Flydende bredmåtter

Sådan monteres den

Stomme och strandmatta Fina rötter
Måtte og bredmåtte. Bredmåtten har fine rødder ved levering.

Sätt samman med stripes Flytande våtmark
Sættes sammen med fx strips eller kokosreb. Bugsering af den
flydende bredmåtte til blivende plads.
 
Förankra växtöar Skydd mot fåglar
Forankres med betonanker. Øerne kan beskyttes med net mod fugle.

Rotgardin microorganismer
Rodgardin 4 måneder efter installation.

Veg Tech katalog

Se vor katalog

Kontakt os »

Rødderne, rodgardinet
Rødderne vokser gennem måtten og skabet et perfekt miljø for mikroorganismer i rodgardinet.
rodgardinet
4 måneder efter montage
Till toppen

Kreative løsninger siden 1987

Veg Tech A/S er markedsførende leverandør af vegetationsteknik. Vi tilbyder produkter til grønne tage, gårde, regnvandshåndtering, park og landskab. Vi har salgskontorer i Danmark, Sverige og Norge.