Fugtig engmåtte

Egner sig til udlægning omkring infiltrationsanlæg og overrislingsområder samt ved diger og fugtige zoner omkring søer. Fugtig eng er baseret på engfrøblanding 6702.

Ängsmatta
Optagning af engmåtter på Veg Techs dyrkningsarealer.

Produktfakta

Mål: 1 × 0,8 m
Levering: Leveres på EU-palle
Pallestørrelse: ca. 20 måtter = 16 m² 
Vægt fuld palle: ca. 650 kg

Arter
Achillea ptarmica - nyse-røllike
Angelica sylvestris - alm. angelika
Caltha palustris - engkabeleje
Cardamine pratensis - engkarse
Eupatorium cannabinum - hamp-hjortetrøst
Filipendula ulmaria - alm. mjødurt
Geum rivale - eng-nellikerod
Hypericum maculatum - kantet perikon
Lychnis flos-cuculi - trævlekrone
Lysimachia vulgaris - alm. fredløs
Lythrum salicaria - alm. kattehale
Prunella vulgaris - alm. brunelle
Ranunculus acris - bidende raunkel
Silene dioica - dag-pragtstjerne
Trollius europaeus - engblomme
Valeriana officinalis - hyldebladet baldrian

Alopecurus pratensis - eng-rævehale
Briza media - alm. hjertegræs
Cynosurus cristatus - kamgræs
Deschampsia caespitosa - mosebunke
Festuca pratensis - engsvingel
Festuca rubra - rød svingel
Molinia caeruea - blåtop

Med forbehold for årsvariation og at lokale forhold har stor indflydelse på artsfordelingen.
 

Veg Tech katalog

Se vor katalog

Kontakt os »


PDF Ikon Produktinformation om vandvegetation »

 

Ängsmatta
Lægning af engmåtter. 
Placeres tæt, kant mod kant.


3 måneder efter anlæg. 
Nyse-røllike i fuldt flor.

 Produktinformation »

Till toppen

Kreative løsninger siden 1987

Veg Tech A/S er markedsførende leverandør af vegetationsteknik. Vi tilbyder produkter til grønne tage, gårde, regnvandshåndtering, park og landskab. Vi har salgskontorer i Danmark, Sverige og Norge.