Maxiplugplanter

Unikt og robust planteformat

Maxipluggplanten er dyrket i kokosfiber og har et rodvolumen på 1-1,3 liter. Planten kan etablere sig i udsatte vandmiljøer. Der findes et stort udvalg af arter.

Mindsker risiko for algevækst

Risikoen algeopblomstring nedsættes ved brug ag Veg Tech's maxiplugplanter. Dyrkningsmediet i kokos gør at der ikke tilføres unødig jord med næringsstoffer til vandmiljøet. Plantens størrelse og veludviklede rodsystem i kombination med den robuste kokosfiber, gør at den kan plantes i groft bundmateriale fx mellem sten. Maxiplugplanten  kiles ned mellem stenene, så den klemmes fast. Planterne kan plantes på bredder med moderat bølgepåvirkning og i svagt strømmende vand.


Frø og moderplanter til vores urteplugplanter er af provenienser fra det sydlige Sverige og er dermed tilpasset det danske klima. 

maxipluggplantor

Veg Tech katalog

Se vores katalog »

Kontakt os »


PDF Ikon Produktinformation om vandvegetation »

Maxipluggplantor vattenväxter
6 stk. planter/bakke
shape="rect">Produktinformation om vandvegetation »
Maxipluggplantor
Maxiplugplanterne har et stort og veludviklet rodsystem og klarer kortere perioder med udtørring eller for høj vandstand.

Till toppen
Veg Tech A/S er markedsførende leverandør af vegetationsteknik. Vi tilbyder produkter til grønne tage, gårde, regnvandshåndtering, park og landskab. Vi har salgskontorer i Danmark, Sverige og Norge.